Voorwaarden

Algemeen
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de internetsite (www.chemischefeitelijkheden.nl) en de daarbij behorende digitale encyclopedie van Chemische Feitelijkheden van KNCV/Vakbladen.com.

Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de Gebruikersvoorwaarden.

 

Gebruik van deze internetsite
Hoewel Vakbladen.com tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Vakbladen.com expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Vakbladen.com garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

 

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Vakbladen.com hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Vakbladen.com de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Vakbladen.com aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Vakbladen.com niet geverifieerd.

 

Intellectuele eigendomsrechten
Vakbladen.com behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vakbladen.com of rechtmatige toestemming van de rechthebbende (voor toestemming of meer informatie kunt u mailen naar redactie@C2W.nl). U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik en voor gebruik voor onderwijsdoeleinden. Het gebruiksrecht is beperkt tot gebruik van de gegevens binnen het eigen bedrijf en tot het aantal gebruikers waarvoor een licentie is afgesloten.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vakbladen.com is het niet toegestaan links naar sites van Vakbladen.com aan te bieden.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Vakbladen.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Vakbladen.com op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Vakbladen.com of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Vakbladen.com.

 

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

Vakbladen.com behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.


Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen met Vakbladen.com via 088-2266680 of abonnementen@vakbladen.com

De feed werd niet gevonden.

Bestellen

Een abonnement op hét naslagwerk over chemie en moleculaire wetenschap? Dat kan via MijnTijdschrift. Iedere editie behandelt nieuwe inzichten en ontwikkelingen rondom materialen, gezondheid, voeding, energie en milieu.

 

Losse nummers zijn vanaf

€ 9,95 te bestellen bij MijnTijdschrift.

 

 

 

 

 


 

Abonneren >>

 

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging is de beroepsvereniging van en voor mensen die werkzaam zijn of studeren in de chemie, life sciences en procestechnologie. De KNCV wil een schakel zijn tussen bedrijven en mensen. Zie voor meer info: www.kncv.nl.