Smog

Smog
In Europa behoort zware smog, die in steden als Beijing zorgt voor enorme gezondheidsschade, tot het verleden dankzij centrale verwarming en schoorsteenfilters. Toch stijgen in Zuid-Nederland en Vlaanderen de concentraties fijnstof, ozon en stikstofdioxiden nog regelmatig boven de norm. Smog in Nederland is vaak zomersmog. Op zonnige, windstille dagen werkt zonlicht in op luchtvervuiling, waarbij ozon ontstaat dat de longen prikkelt. Dankzij een uitgebreid meetnet kan iedereen via internet of apps zien of de lucht in de omgeving schoon is. In Eindhoven en Amsterdam zelfs op wijkniveau. Schonere lucht is het eenvoudigst te realiseren door uitstoot te voorkomen. Via isolatie en energiebesparing, door gebruik van wind- en zonne-energie, maar ook door elektrisch te rijden. En als dat nog niet haalbaar is, kunnen filters en katalysators uitstoot reduceren. Je vindt ze niet alleen op uitlaten, maar ook op stallen: in Nederland is de landbouw een belangrijke bron van fijnstof en ammoniak. In deze Chemische Feitelijkheid • De Context: Ooit waren kolenkachels en industrie de boosdoeners. Nu zijn het auto’s, vee en energiecentrales. • De Basis: Smog bestaat uit fijnstof, stikstofoxiden, ozon en andere stoffen; een ongezonde mix. • De Diepte: De strijd tegen smog: elektrische auto’s, gaswassers, filters en katalysatoren.
U heeft geen toegang tot deze editie. U dient in te loggen om deze editie online te lezen.

De feed werd niet gevonden.

Bestellen

Een abonnement op hét naslagwerk over chemie en moleculaire wetenschap? Dat kan via MijnTijdschrift. Iedere editie behandelt nieuwe inzichten en ontwikkelingen rondom materialen, gezondheid, voeding, energie en milieu.

 

Losse nummers zijn vanaf

€ 9,95 te bestellen bij MijnTijdschrift.

 

 

 

 

 


 

Abonneren >>

 

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging is de beroepsvereniging van en voor mensen die werkzaam zijn of studeren in de chemie, life sciences en procestechnologie. De KNCV wil een schakel zijn tussen bedrijven en mensen. Zie voor meer info: www.kncv.nl.