Moleculaire Archeologie

Moleculaire Archeologie
De eerste oude munten en vazen die eeuwen geleden door schatgravers werden opgegraven verdwenen in de kast van rijke verzamelaars. Nog steeds worden nieuwe vindplaatsen ontdekt bij het aanleggen van wegen, spoorlijnen en woonwijken. Laagje voor laagje struinen archeologen de bodem af met troffel, schep en metaaldetector, op zoek naar overblijfselen die menselijke activiteit verraden: botresten, scherven, zaden en stenen bijltjes. Heel voorzichtig. Sporen in de grond wordt gecoupeerd, getekend en gefotografeerd. Want opgraven is vernielen: het kan maar één keer.

Archeologie is echter meer dan opgraven alleen. Aan de

hand van de gevonden overblijfselen probeert de archeoloog

te achterhalen hoe we vroeger leefden. Bij dit werk zijn

(bio)chemische, fysische en moleculaire analysetechnieken

tegenwoordig niet meer weg te denken. Dankzij sporen- en

isotopenanalyse kunnen specialisten de ouderdom van botten

vaststellen, of de leef- en eetgewoonten van onze verre

voorouders en van uitgestorven dieren. Maar écht hot is het

zoeken naar overgebleven DNA – liefst zo oud mogelijk.

 

In deze Chemische Feitelijkheid

• De Context: Welke rol speelt de bètawetenschap in de

archeologie? En is de bodem wel zo’n goede bewaarplaats?

• De Basis: Hoe kun je met radioactief koolstof de ouderdom

van voorwerpen bepalen?

• De Diepte: DNA heeft niet het eeuwige leven. Hoe betrouwbaar

zijn de sensationele claims rond dino-DNA?

U heeft geen toegang tot deze editie. U dient in te loggen om deze editie online te lezen.

De feed werd niet gevonden.

Bestellen

Een abonnement op hét naslagwerk over chemie en moleculaire wetenschap? Dat kan via MijnTijdschrift. Iedere editie behandelt nieuwe inzichten en ontwikkelingen rondom materialen, gezondheid, voeding, energie en milieu.

 

Losse nummers zijn vanaf

€ 9,95 te bestellen bij MijnTijdschrift.

 

 

 

 

 


 

Abonneren >>

 

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging is de beroepsvereniging van en voor mensen die werkzaam zijn of studeren in de chemie, life sciences en procestechnologie. De KNCV wil een schakel zijn tussen bedrijven en mensen. Zie voor meer info: www.kncv.nl.